Afgelaste Wedstrijden
Totaal: 1 thuiswedstrijd(en) en 0 uitwedstrijd(en) afgelast

vrijdag 30 september 2022
Alle thuiswedstrijden van vrijdag 30 september 2022 zijn afgelast
Contributie 
De contributie van GMHC is vastgesteld volgens onderstaande tabel:

Categorie

Peildatum voor de leeftijd is
1 oktober

Hoogte van de
contributie

1

Funkey

4-5

€ 105

2

EF-jeugd (training)

6-10

€ 147

3a

1e jaars F-jeugd (spelend)

6-7

€ 266

3b

2e jaars F-jeugd (spelend)

7-8

€ 273

4

E-jeugd (spelend)

8-10

€ 313

5

ABCD-jeugd (training)

10-18

€ 225

6

ABCD-jeugd (spelend)

10-18

€ 365

7

Senioren (training)

18-65

€ 225

8

Senioren (spelend)

18-25

€ 379

9

Senioren (spelend)

> 25

€ 393

10

Veteranen

> 35

€ 351

11

G-Hockey

Alle

€ 100

12

Trimleden

Alle

€ 198

13

Niet-spelende leden

Alle

€ 134

14

Donateurs

Alle

€ 122

15

Toeslag tophockey

Teams: Senioren 1, A1, B1, C1 en D1

€ 76


De hoogte van de contributie is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:
·De categorieën 1 t/m 3, 10, 11 en 12 spelen alleen veldhockey.
·De categorieën 4 t/m 9 spelen zowel veld- als zaalhockey, in de contributie is een  bedrag van EUR 40 voor zaalhockey meegenomen, ongeacht of een team hiervan  gebruik maakt.
·De categorieën 3b en 4 nemen deel aan een jongste jeugd slotdag (juni)
.De toeslag tophockey is een extra bijdrage voor het inhuren van beter  gekwalificeerde trainers.

Entreegeld
Het entreegeld bedraagt € 15 per inschrijving. Entreegeld is verschuldigd bij elke inschrijving, ongeacht of het lid in het verleden ingeschreven is geweest. Bij inschrijving direct aansluitend aan een seizoen waarin al een lidmaatschap was aangegaan(i.e. correctie op uitschrijving), wordt uit coulance geen entreegeld in rekening gebracht.

Boetes
GMHC heeft ervoor gekozen dat spelers zelf opdraaien voor boetes die verbonden zijn aan overtredingen, wangedrag, niet verschijnen, etc. . Dit betekent dat boetes die de KNHB in rekening brengt bij GMHC, worden verhaald op de verantwoordelijke spelers.

De hoogte van de KNHB-boetes kunt u hier vinden.

Betaling
Betaling van de contributie geschiedt via automatisch incasso in 3 termijnen. Eenmalige betalingen zoals het entreegeld, boetes, e.a. worden eveneens per automatische incasso voldaan.

Voor leden die weigeren deel te nemen aan automatische incasso is er de mogelijkheid op basis van een factuur te betalen. Hiervoor worden € 5 administratiekosten inrekening gebracht. Bij facturen geldt een betalingstermijn van 14 dagen.

Bij overschrijding van de betalingstermijn wordt een betalingsherinnering gezonden aan het lid met het verzoek alsnog binnen 14 dagen de contributie over te maken. Bij te late betaling van de contributie, wordt deze per lid verhoogd met € 25 (wegens administratiekosten en rente).

Leden die voor 1 december van het lopende verenigingsjaar niet aan de betalingsverplichting hebben voldaan, zullen worden uitgesloten van wedstrijden en trainingen totdat betaling inclusief opslag heeft plaatsgevonden. Hiervan wordt tenminste mededeling gedaan aan bij wedstrijd en training betrokken GMHC functionarissen en de KNHB.

Voor de goede orde: niet betalen betekent niet spelen, dus ‘No pay = No play’

Geld Terug Regeling

De geld terug regeling van de gemeente Gouda gaat per 1 januari 2018 verdwijnen. Deze wordt dan vervangen door een vouchersysteem gekoppeld aan de zogenaamde Rotterdampas. Alleen kinderen van ouders met een laag inkomen kunnen hiervan gebruik maken.

Binnenkort zullen alle details op de website geplaatst worden. Tot die tijd kunt u eventuele vragen stellen via [email protected]

Beëindiging lidmaatschap
Het lidmaatschap kan alleen schriftelijk dan wel per e-mail door het lid zelf worden opgezegd bij de ledenadministratie .
Beëindiging lidmaatschap - opzeggen bij aanvoerder, coach, trainer of anderen dan de ledenadministratie geldt niet als opzegging.

Van opzegging van het lidmaatschap dient de ledenadministratie uiterlijk op 1 mei op de hoogte te zijn gesteld.

Indien bij aanvang van de competitie geen definitieve opzegging is ontvangen, dan wordt het lidmaatschap geacht te zijn voortgezet en wordt de gehele contributie in rekening gebracht. Wordt na 1 mei, maar vóór aanvang van de competitie opgezegd dan geldt een contributie van € 50,--.

In bijzondere omstandigheden, bijvoorbeeld verhuizing of ziekte kan de penningmeester, zo nodig na overleg met het lid en ledenadministratie, besluiten tot het aanpassen van de contributie in afwijking van de in de ”Regeling Inschrijving en contributie” beschreven richtlijnen. Dit wordt via een factuur (credit of correctie) aan de aanvrager meegedeeld.

Regeling Inschrijving en Contributie
In de Regeling Inschrijving en Contributie tref je alle informatie over de voorwaarden die gelden bij inschrijving en uitschrijving.
 
Laatste nieuws
Nieuws categorieën
Agenda
27-9    Bestuursvergadering
27-9    Bestuursvergadering
4-10    JJ Speelbegeleiders avond
Hele agenda
Handige links