Onderscheidingen & Bijzondere leden 
Koninklijke onderscheiding
  • Jos Louwers († 2016) , ontvangen ter ere van zijn 25-jarige vrijwillige inzet voor GMHC. Burgemeester Cornelis reikte de onderscheiding uit op 4 september 2004 tijdens de receptie ter gelegenheid van het 5e lustrum van GMHC.
  • Pieter ten Bosch heeft op woensdag 29 april 2009 uit handen van Burgemeester Cornelis een Koninklijke onderscheiding gekregen. Hij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.
  • Harold Weber († 2019) , ontvangen voor zijn jarenlange inzet voor het onderhoud van de hockeyvelden. Burgemeester Milo Schoenmaker reikte de onderscheiding Lid in de Orde van Oranje Nassau uit op 14 oktober 2017 bij de  feestelijke ingebruikname van de gerenoveerde velden van GMHC.

Ereleden

  • Anette Hendrich, Jos Louwers († 2016), Jan Muis, Peter Dijkgraaf, Karen Raap en Hans van Raalte.

Ereleden zijn volgens de statuten meerderjarige leden aan wie wegens hun buitengewone verdiensten jegens de vereniging het erelidmaatschap is verleend door de algemene vergadering op voorstel van het bestuur. Ereleden hebben toegang tot en stemrecht in de algemene vergadering. Ereleden, die niet tevens seniorlid zijn, zijn als zodanig vrijgesteld van het betalen van contributie.

Leden van verdienste

  • Edo van den Assem, Wim van der Groen († 2016), Jos Louwers († 2016), Hans van Raalte, Hans Roozendaal († 2015), Peter Dijkgraaf, Irma Louwers, Pieter Offringa, Alexander Maas, Jan Muis, Menno Toxopeus, Judy en Paul Gunnewijk, Karen Raap, Marjan de Wilde, Harold Weber Münker († 2019), Alex Limburg, Jan Meijboom, Reinout Heering, Alfons Schrama († 2019) en Hermine Verzijl

Leden van verdienste zijn volgens de statuten meerderjarigen die door hun prestaties aanspraak kunnen maken op de erkentelijkheid van de vereniging en aan wie het lidmaatschap van verdienste is verleend door de algemene vergadering op voorstel van het bestuur. Leden van verdienste zijn als zodanig geen leden van de vereniging. Leden van verdienste hebben wel toegang tot maar geen stemrecht in de algemene vergadering. Leden van verdienste, die niet tevens seniorlid zijn, zijn als zodanig vrijgesteld van het betalen van contributie.

Dragers Pim Pruschen-penning


Op 17 september 1979 is GMHC, mede op initiatief van Pim Pruschen (her)opgericht.
Guus van Alphen
Saskia Appels
Edo van den Assem
Marleen Baas
Pieter ten Bosch
Eric-Jan Broeken
Anco Bulk
Martin de Bruin
Juliet de Bruin
Léon van Catz
Paula Dijkgraaf
Peter Dijkgraaf
Ilse Dijkgraaf
Dirk Doop
Roland van Driel
Jacques van Eckendonk
Martijn Eerden
Winnie Fontaine
Imke Frankema
Jaap Frankema
Paul Gunnewijk
Judy Gunnewijk
Anette Hendrich
Marietta Hermanides
Sietie Janssen
Corvin Janssen
Erwin de Jong
Taco de Jonge
Hermine Kok
Ruth Landmeter
Max Laoh
Anja van Loenen
Erwin van Loenen
Jos Louwers († 2016)
Gerard Lukassen
Gijs de Man
Helma van Meer
Patrick Mollema
Jan Muis
Anneke Nieboer
Willem van Poele
Franka van Raalte
Hans van Raalte
Paulien van Raalte
Karen Raap
Barbara Raat
Marilou Remmelts
Elma de Ronde
Netty Schrama
Willemijn Schuur
Lisette van Slingerlandt
Robert Smithuis
Ruud van der Star
Boudewijn Velberg
Paul Verbeek
Hermine Verzijl
Theo van der Voort
Laetitia van der Voort
Christiaan de Waal
Harold Weber Münker († 2019)
Arie Wijnmaalen
Marjan de Wilde

De Pim Pruschen Penning is vernoemd naar de heroprichter van onze club Pim Pruschen.
Kort na het overlijden van Pim Pruschen in 1989 heeft Hans van Raalte in overleg met de weduwe Stien en de beide zoons Jan en Frank het initiatief genomen tot invoering van de Pim Pruschen Penning. Die zou worden uitgereikt aan een GMHC´er die zich zeer verdienstelijk heeft gemaakt voor de club, in het bijzonder voor de jeugd. Want daar vooral lag het hart van Pim Pruschen. Zijn zoon Frank heeft het ontwerp gemaakt voor de penning.
In de beginjaren vormden Peter Dijkgraaf en Hans van Raalte de jury: zij legden dan een voordracht voor aan het bestuur en na goedkeuring werd overgegaan tot uitreiking van de penning. Jarenlang gebeurde dit in het bijzijn van Stien Pruschen.
Inmiddels is de hele procedure rond de uitreiking in handen van het bestuur.
Van degene die de penning krijgt wordt de naam op de achterzijde gegraveerd.
 
Laatste nieuws
Nieuws categorieën
Agenda
24-2    Klaverjassen
31-3    Klaverjassen
28-4    Klaverjassen
26-5    Klaverjassen
Hele agenda
Handige links