Vacatures
Er gebeurt veel binnen GMHC, maar zonder vrijwilligers zou de vereniging niet kunnen bestaan. Het zijn met name de vrijwilligers die de club draaiende houden. Het zijn vaak dezelfde mensen, die veel doen voor hun club, waardoor de belasting voor deze vrijwilligers bijzonder groot is. Vele handen maken licht werk. Daarom is het fijn dat jij je ook aanmeldt als vrijwilliger. Je kunt nog eens andere leuke mensen ontmoeten en het geeft je veel positieve energie. 

Informatie
Voor algemene informatie over vrijwilligerswerk bij GMHC kun je een mail sturen aan de Secretaris.

Voor specifieke informatie over bestaande vacatures:
Aanmelden als vrijwilliger

Mochten bovenstaande vacatures niet bij je passen maar wil je wel graag actiever zijn binnen de club? Meld je dan aan als vrijwilliger via dit formulier * en geef bij toelichting aan waar je graag bij betrokken wilt zijn. Mocht je liever eens willen overleggen over wat wellicht het beste bij je past of gaat je voorkeur juist uit naar sponsoring of organisatie van evenementen? Neem dan contact op met Inger Hund, bestuurslid communicatie, sales en marketing via [email protected]

*Met het insturen van het formulier geef je toestemming tot het gebruik van je persoonsgegevens zoals vastgelegd in het GMHC privacy policy document.

We kunnen alle hulp goed gebruiken!

 

Verklaring van tuchtrecht
In de reglementen van de KNHB en GMHC is bepaald dat zij, die geen lid zijn van de vereniging, maar op enige wijze in een functie actief zijn of zullen zijn voor de vereniging, onder het tuchtrecht van zowel de KNHB als GMHC zullen vallen. Met het aanmelden als vrijwilliger wordt akkoord gegaan met deze Verklaring van Tuchtrecht.


Door jouw aanmelding als lid van de vereniging, machtig je de vereniging om jou als lid aan te melden bij de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB).

De gegevens zoals vermeld op dit inschrijfformulier worden opgenomen in het ledenbestand van de vereniging en worden alleen gebruikt voor doeleinden die verband houden met activiteiten van de vereniging. De vereniging is uit hoofde van haar lidmaatschap van de KNHB verplicht uw naam, geslacht, geboortedatum, adres, telefoonnummer en e-mailadres door te geven aan de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB), omdat je als nieuw lid automatisch tevens lid van de KNHB wordt. Deze gegevens worden tevens opgenomen in de ledenadministratie van de KNHB.

Totaal aantal vacatures: 86
In de laatste drie kolommen kunt u zien of de functie-beschrijving (O) en/of het functieprofiel (P) is ingevoerd. De U staat voor het aantal uren per week.
Klik op 'meer info' als u de details van de vacature wilt inzien.
nr.     O P U Informatie?
bestuur 
    penningmeester      Meer info 
    vicevoorzitter      Meer info 
    algemeen bestuurslid      Meer info 
bestuursondersteuning 
    vrijwilligerscoördinator      Meer info 
    financiele administratie      Meer info 
    webmaster      Meer info 
technisch kader 
    voorzitter      Meer info 
    bestuurslid elftalhockey      Meer info 
    technische manager A- en B-lijn      Meer info 
    trainingscoördinator ABCD11 jeugd + senioren      Meer info 
    trainingscoördinator D8EF      Meer info 
    keeperscoördinator      Meer info 
    voorzitter elftalcommissie      Meer info 
    keeperscoördinator      Meer info 
    trainingscoördinator D8EF      Meer info 
    technisch manager MA lijn      Meer info 
    technisch manager MB lijn      Meer info 
    technisch manager MC lijn      Meer info 
    technisch manager MD lijn      Meer info 
    technisch manager E en F lijn      Meer info 
    technisch manager senioren      Meer info 
    technisch manager JC lijn      Meer info 
    technisch manager JB lijn      Meer info 
    technisch manager JD lijn      Meer info 
    hoofdtrainer jongens ABCD      Meer info 
    hoofdtrainer jongste jeugd       Meer info 
    opleiding trainers/coaches selectie- en opleidingsteams      Meer info 
    technisch manager JA lijn      Meer info 
    voorzitter jongste jeugd commissie      Meer info 
    technisch manager jongste jeugd      Meer info 
jongste jeugd commissie 
    coördinator opleiding trainers jongste jeugd      Meer info 
    voorzitter a.i.      Meer info 
    voorzitter      Meer info 
    administratie jongste jeugd      Meer info 
    coördinator opleiding coaches      Meer info 
    wedstrijdsecretaris jongste jeugd      Meer info 
    coördinator jongste jeugd    Meer info 
scheidsrechter commissie 
    opleidingen      Meer info 
    toparbitrage      Meer info 
zaalhockey commissie 
    commissielid      Meer info 
    zaalhockey / evenementen       Meer info 
evenementen commissie 
    commissielid      Meer info 
    commissielid      Meer info 
    commissielid      Meer info 
bar commissie 
    commissielid      Meer info 
    commissielid      Meer info 
    voorzitter      Meer info 
    commissielid      Meer info 
    inkoop      Meer info 
    inkoop      Meer info 
    planner barhulpen      Meer info 
communicatie commissie 
    commissielid      Meer info 
    commissielid      Meer info 
    commissielid      Meer info 
    commissielid      Meer info 
sponsor commissie 
    commissielid      Meer info 
    commissielid      Meer info 
    commissielid      Meer info 
    commissielid      Meer info 
accommodatie commissie 
    contactpersoon gevonden voorwerpen      Meer info 
wedstrijdsecretariaat 
    coördinator wedstrijdtafel - zaterdag       Meer info 
toernooi commissie 
    commissielid      Meer info 
    commissielid      Meer info 
    commissielid      Meer info 
    voorzitter      Meer info 
G-hockeycommissie  
    voorzitter      Meer info 
    commissielid      Meer info 
    commissielid      Meer info 
financiele commissie  
    commissielid      Meer info 
    commissielid      Meer info 
    voorzitter      Meer info 
    penningmeester      Meer info 
    commissielid      Meer info 
materiaal beheer 
    voorzitter      Meer info 
    beheer keepersmaterialen senioren en G-lijn      Meer info 
    beheer keeperskluizen      Meer info 
    beheer keepersmaterialen E en F-lijn      Meer info 
    beheer keepersmaterialen A en B-lijn      Meer info 
    beheer trainingsmateriaal      Meer info 
    beheer trainingsmateriaal      Meer info 
    beheer keepersmaterialen C en D-lijn      Meer info 
    coördinator beheer trainingsmateriaal en materiaalkluizen      Meer info 
medische commissie 
    voorzitter      Meer info 
vertrouwenscommissie 
    commissielid      Meer info 
    voorzitter      Meer info 
Werkgeverschap 
    voorzitter      Meer info 
Laatste nieuws
Nieuws categorieën
Agenda
24-9    Bitje happen
Hele agenda
Handige links